Prisgaranti Fri frakt över 750kr Fria returer

🐟 ☀ NYHET: Nu har vi lanserat Ribatex Plus - kundklubben som ger dig superpriser på ca 6000 produkter! Läs mer och bli medlem gratis genom att klicka här!☀ 🐟

 

100 dagars bytesrätt för Ribatex Plus-medlemmar - 14 dagar för vanliga medlemmar - Fri frakt tur&retur!

Som Ribatex Plus-medlem har du rätt att byta produkt under 100 dagar från det att produkten levererats till dig. Som vanlig medlem har du rätt att byta produkt under 14 dagr från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka inklusive eventuell fraktkostnad som du betalt i tillgodohavande hos Ribatex Online AB. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Ribatex Online AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Ribatex Online AB. Vid byte erbjuder även Ribatex Online AB fri returfrakt.

Följande villkor gäller vid byte:

  • -Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
  • -Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
  • -Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.
  • -Bytesrätt gäller endast kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare eller annan juridisk person.

 

Returer

Vid retur av produkter eller material till Ribatex Online AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Ribatex Online AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Ribatex Online AB bär du som kund också ansvaret för skadan. Vid återsändande av produkter till Ribatex Online AB är du ansvarig för att produkterna når Ribatex Online AB i oskadat skick. Ribatex Online AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Ribatex Online AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Ribatex Online AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Ribatex Online AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Ribatex Online AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

E-post: info@ribatex.se.