Ribatex fiskelina, fiskerullar, fiskespön, fiskeutrustning

Mete

Läs mer Fäll ihop
Mete är en fisketeknik med romantiska förtecken och minnen från barndomssomrar. Men mete är också en stor sportfiskegren med många olika tekniker och artvariationer. Det enkla sommarmetet kräver inte mer än ett spö, lite metrev, ett flöte, en krok och något slags agn. Andra tekniker som kastmete kräver helt annan utrustning, här på Ribatex hittar du en hel del utrustning för ditt mete.

519 produkter